Animatorski spodbujevalnik 2023/24 – DANIELOVA KNJIGA

Objavljeno:  |  Avtor:
0 glasov, povprečno: 0,00 od 50 glasov, povprečno: 0,00 od 50 glasov, povprečno: 0,00 od 50 glasov, povprečno: 0,00 od 50 glasov, povprečno: 0,00 od 5 (št. glasov: 0, povprečna ocena: 0,00 od 5)
Nalagam...
LoadingDodaj med priljubljene

Kazalo:

 • A) PREDSTAVITEV DANIELOVE KNJIGE
 • B) PREDSTAVITEV ORATORIJSKE ZGODBE IN VREDNOT 2024
 • C) MOLITEV OB SVETOPISEMSKEM ODLOMKU (DanD 2,52-90/Dan 3,52–90)
 • D) SPOZNAVNE IGRE
 • E) POGOVOR OB POSNETKU: Book of Daniel Summary
 • F) POGOVOR OB POSNETKU: Daniel: The Bible Explained
 • G) DRUGE UPORABNE POVEZAVE

A) PREDSTAVITEV DANIELOVE KNJIGE

Apokaliptična videnja, prepletena z zgodbo konkretnega človeka

Z Danielom se v Stari zavezi začenja nova literarna zvrst – apokaliptika, ki se je najbolje ohranila prav v tej knjigi, v Novi zavezi pa ji je sorodna zadnja knjiga, Razodetje. Novost te literarne zvrsti je njena mogočna ustvarjalnost, ki je še posebej prišla do veljave v trenutku, ko je preroško navdihnjenje polagoma prehajalo v zaton. Prisotne so nekatere poteze preroške misli, kot so npr. vera v Božje gospostvo, napovedi prihodnjih dogodkov in predvsem pozornost na tek zgodovine. Od preroških knjig pa apokaliptične razlikujejo opisi mogočnih videnj. Medtem ko preroki v svojih napovedih napovedo določen prihodnji dogodek in ga vnaprej označijo, apokaliptična videnja s simboli le nakažejo ali izrazijo osnutek prihodnjega stanja, zaradi česar jih lahko interpretiramo na več različnih načinov.

Kljub temu Danielova knjiga še zdaleč ni le zbirka apokaliptičnih napovedi prihodnosti. Te se prepletajo z zgodbo konkretnega človeka v točno določenem zgodovinskem kontekstu. Govori o delih preroka Daniela in njegovih tovarišev, ki so živeli na babilonskem dvoru v času judovskega izgnanstva, okrog 5. st. pr. Kr. Dogaja se torej v enakih zgodovinskih okoliščinah kot zgodba o kraljici Esteri.

Nastanek knjige

V obliki oz. prevodu, v kakršnem se je ohranila, je bila Danielova knjiga verjetno napisana v 2. stoletju pr. Kr. Ima več avtorjev in je napisana v treh jezikih: apokaliptična videnja v hebrejščini, Danielova zgodba v aramejščini in nekaj dodatkov v grščini. Grških delov knjige judje in protestanti niso uvrstili v svojo Biblijo, so pa uvrščeni v katoliško Sveto pismo. V Standardnem prevodu Svetega pisma bomo zato našli Danielovo knjigo na dveh mestih: glavnino med kanoničnimi knjigami in nekaj dodatkov med devterokanoničnimi knjigami. V dodatkih najdemo molitev in hvalnico mladeničev v ognjeni peči, nekaj dodatnih Danielovih videnj, zgodbo o Danielu in Belovih duhovnikih, zgodbo o tem, kako je ubil zmaja, še eno poročilo o Danielu v levji jami ter zgodbo o Suzani, ki jo Daniel še kot deček reši pred krivo obtožbo prešuštvovanja. 

Glavno sporočilo knjige

Glavno sporočilo knjige, ki je za pisce pomembnejše kot kronološko zgodovinsko poročanje o Danielovem življenju, je sporočilo tolažbe in upanja. Kljub vsem turbulencam, izgnanstvom, menjavi kraljestev in padcu kraljev je Bog tisti, ki vodi zgodovino in bo rešil Izraelce, kot jih je že v preteklosti – če mu bodo le ostali zvesti. (Iz tega sporočila smo izluščili tudi geslo letošnjega oratorija: “Blagor zvestim”.) Božja moč je tolikšna, da lahko popolnoma spremeni kakršno koli stanje in svoje zveste reši iz katere koli situacije – tudi iz goreče peči in levje jame. Bog na junaško vero svojih služabnikov odgovarja konkretno, saj jim ne ogenj ne levi ne morejo škodovati. 

S temi sporočili knjiga odgovarja na vprašanji, s katerima so se soočali Judje tistega časa in sta aktualni še danes: Kako naj se obnaša verni človek, kadar mu grozijo zanke odpadništva, krivoverstva ali preganjanja? In kakšen bo Božji odgovor na ravnanje hudodelcev in trpljenje Njemu zvestih? Odgovoriti na ti vprašanji za pisce knjige pomeni posredovati bralcu ključ, da more spoznati Božji načrt, ki se kaže v prijetnih, pa tudi manj prijetnih trenutkih človeške zgodovine. 

Povezava z Jezusom Kristusom

Danielova knjiga je pomembno prispevala tudi k judovski veri v prihod mesija, odrešenika, ki bo ljudstvo osvobodil tujih kraljestev in ustanovil novo, večno kraljestvo. Skozi prizmo Nove zaveze in krščanske vere vidimo, da se je to zgodilo v osebi Jezusa Kristusa. Na to namiguje tudi Jezus sam, ko zase večkrat uporabi izraz “Sin človekov”, ki je v pomenu nadnaravnega odrešenika uporabljen tudi v Danielovi knjigi. V njem se v polni meri uresniči Božji načrt za človeško zgodovino. Ta vidik in povezava z Jezusom je lepo opisana v posnetku Daniel: The Bible Explained

Poudarki v oratorijski zgodbi

Na oratorijih bi otrokom le stežka predstavili in razložili pomen apokaliptičnih videnj. Osredotočili smo se na življenje in delo preroka Daniela ter njegovih treh tovarišev, iz katerega se prav tako lahko razbere glavno sporočilo knjige: 

 • Uvod: Daniela in tovariše privedejo v Babilon in jih izberejo za šolanje na babilonskem dvoru, da bi postali kraljevi svetovalci. 
 • 1. dan: Kralj Nebukadnezar ima nenavadne sanje o veličastnem kipu, ki jih zmore po molitvi razložiti le Daniel. 
 • 2. dan: Danielovi trije tovariši kljub ukazu nočejo častiti drugih bogov, zato so vrženi v ognjeno peč, od koder jih reši angel. 
 • 3. dan: Daniel s svojo modrostjo reši Suzano pred krivo obsodbo in kaznijo. Suzana namreč zavrne pokvarjena sodnika, ki sta si jo poželela, onadva pa se ji maščujeta tako, da jo obtožita prešuštvovanja.  
 • 4. dan: Kralj Belšacar v svoji domišljavosti uporabi posvečene čaše iz jeruzalemskega templja za pitje na svoji zabavi. Pojavi se skrivnostna pisava na zidu, ki jo zmore razvozlati le Daniel.
 • 5. dan: Kraljevi svetovalci zaradi nevoščljivosti Danielu ukanejo kralja, tako da mora Daniela vreči v levjo jamo. Pred smrtjo ga obvaruje Božji angel, ki levom zapre žrela.

Glavne razlike med svetopisemskim besedilom in oratorijsko zgodbo so torej v izpustitvi večine apokaliptičnih delov knjige in nekaterih nebistvenih podrobnosti, kot so npr. babilonska imena Danielova in tovarišev. Zaradi dramske upodobitve in ker so ciljno občinstvo otroci, pa so določeni elementi tudi dodani (npr. Suzana kot pripovedovalka zgodbe, kraljeva svetovalca Jakomar in Timuhar, določeni komični elementi itd.).

Upamo, da bodo otroci in mladi na letošnjem Oratoriju čim bolje spoznali to fascinantno svetopisemsko knjigo in se pustili nagovoriti Danielovemu zgledu. 

Vir:

 • Študijska izdaja Svetega pisma

B) PREDSTAVITEV ORATORIJSKE ZGODBE IN VREDNOT 2024

Za hitro predstavitev oratorijske zgodbe in vrednot lahko uporabite PPT predstavitev, ki je bila pripravljena v ta namen.

C) MOLITEV OB SVETOPISEMSKEM ODLOMKU (DanD 2,52-90/Dan 3,52–90)

Hvalnica treh mladeničev

Voditelj: 

V Danielovi knjigi beremo (in tudi na oratoriju bomo spoznali) zgodbo o treh pogumnih in zvestih mladeničih. Hananjá, Mišaél in Azarjá so pod pritiskom ostali zvesti Bogu in njegovim zapovedim, Bog pa jih je zato rešil iz ognjene peči, kamor so bili vrženi za kazen. (Opomba: če vam zgodba ni poznana, jo lahko na kratko obnovite ali preberete iz Svetega pisma: Dan 3,1-30.) V dodatkih Danielovi knjigi najdemo tudi hvalnico, ki je pripisana tem trem mladeničem, ko so bili v peči.

Ko nam Bog razodene svojo moč, svojo ljubezen in zvestobo, je naravno, da ga želimo slaviti in mu to z besedami izraziti. A tudi ko se nam ne dogaja nič posebnega, ko ne občutimo Božje moči tako direktno in je za nami le še en navaden dan, morda le še en dolg teden, je prav, da Boga slavimo. Tokrat ga bomo slavili z besedami treh mladeničev iz Danielove knjige.

Razdelimo se na dve skupini, vsaka skupina izgovarja svoje vrstice, zadnjih nekaj vrstic pa zmolimo skupaj. Veliko verzov v teh hvalnici se večkrat ponovi – ostanimo zbrani in izkoristimo te besede za resnično slavljenje Boga!

Znamenje križa

SKUPINA 1:                                                                                                         

SKUPINA 2:

Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov,
hvalevreden in nadvse poveličevan na veke.

Slavljeno je sveto ime tvojega veličastva,
nadvse hvalevredno in poveličevano na veke.

Slavljen si v svetišču svojega svetega veličastva,
nadvse opevan in veličasten na veke.

Slavljen si, ki prestoluješ nad kerubi in motriš brezna,
hvalevreden in nadvse poveličevan na veke.

Slavljen si na prestolu svojega kraljestva,
nadvse opevan in poveličevan na veke.

Slavljen si na nebesnem oboku,
opevan in poveličevan na veke

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *
hvalite in poveličujte ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *
nebesa, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *
vse Gospodove moči, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, sonce in luna, *
zvezde na nebu, slavite Gospoda. —

Slavita Gospoda, dež in rosa, *
vsi vetrovi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *
mraz in pripeka, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, rosa in slana, *
mraz in zima, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *
noči in dnevi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, tema in svetloba, *
bliski in oblaki, slavite Gospoda. —
Naj slavi zemlja Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, gore in hribi, *
vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, studenci, *
morja in reke, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *
vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *
vsi ljudje, slavite Gospoda. — 

Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *
Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *
sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *
hvalíte in poveličujte ga na veke.

SKUPAJ:

Kajti otel nas je iz podzemlja in nas osvobodil izpod oblasti smrti;
rešil nas je iz srede razbeljene peči,
rešil iz srede ognja.

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
ker vekomaj traja njegovo usmiljenje.

Slavite ga vsi, ki častite Gospoda, Boga bogov,
pojte mu hvalnico in se mu zahvaljujte,
ker vekomaj traja njegovo usmiljenje.

Pesem: Dajte Gospod čast njegovi sinovi

Znamenje križa

D) SPOZNAVNE IGRE

Da bo animatorska ekipa v letošnjem letu dobro sodelovala, je na začetku primerno, da se spoznamo in medse z odprtimi rokami sprejmemo nove člane. Verjetno se nekateri že dobra poznamo, vendar se vedno najde nekaj novega o sočloveku, kar nas preseneti. Vabljeni, da na prvih srečanjih animatorske skupine uporabimo katero od naslednjih spoznavnih iger.

Spoznavni bingo

Potrebščine: bingo listi s trditvami (priloga!), pisala

Vsak izmed animatorjev dobi list s trditvami. Med soanimatorji mora najti nekoga, ki ustreza opisu. Ustrezna oseba se podpiše pod trditev. Pozor! Vsak podpis je lahko na enem listu samo enkrat. Prve, ki zberejo podpise pri vseh trditvah, lahko okronate za najpoznavalce soanimatorjev.

Trditve:

 • Nekdo, ki že pozna Daniela.
 • Nekdo, ki je animator že več kot 5 let.
 • Nekdo, ki ima več kot enega sorojenca.
 • Nekdo, čigar najljubša barva je rdeča.
 • Nekdo, ki ima rojstni dan januarja.
 • Nekdo, ki ima rad banse.
 • Nekdo, ki ima v imenu črko R.
 • Nekdo, ki ima rad otroke.
 • Nekdo, ki nima najljubšega športa.
 • Nekdo, ki lahko naredi špago.
 • Nekdo, ki igra kitaro.
 • Nekdo, ki govori vsaj tri tuje jezike.
 • Nekdo, ki ima doma leva.
 • Nekdo, ki je že prebral Danielovo knjigo.
 • Nekdo, ki je že igral v oratorijski zgodbi.
 • Nekdo, ki pozna don Boska.

Snežni napad

Potrebščine: listi papirja (A4 ali A5), pisala

Vsak animator dobi en list papirja in nanj napiše vprašanje, ki bi ga želel zastaviti nekomu drugemu (ne sme biti naslovljeno na točno določeno osebo). Ko vsi zapišemo vprašanja, liste zmečkamo v kepe. Lahko takoj nadaljujemo na naslednji del igre (snežni napad), lahko pa ‘kepe’ zberemo na kup in imamo vmes kakšno drugo aktivnost.

Snežni napad: Razdelimo se v dve skupini, vsaka se postavi na svojo polovico prostora. Naloga skupine je, da v 90 sekundah spravi čim več ‘snežnih kep’ na drugo polovico. Po 90 sekundah se metanje ustavi in vsak animator pobere kepo, ki mu je najbližja. Skupina, ki ima na svoji polovici več kep, razgrne kepe. Vsak na glas odgovori na vprašanje v svoji kepi. Napad lahko ponovimo večkrat, saj je majhna verjetnost, da se bo vprašanje za isto osebo ponovilo.

Nasvet: Listov papirja (in s tem tudi več vprašanj) je lahko več kot udeležencev.

E) POGOVOR OB POSNETKU: Book of Daniel Summary

Pred ogledom posnetka se z animatorji pogovorimo, kaj že vejo o Danielovi knjigi in ali se spomnijo katere od zgodb iz nje. Še bolje je, če si animatorji knjigo že predhodno preberejo. Voditelj pa naj si za lažje usmerjanje pogovora prebere Predstavitev Danielove knjige, ki ga najde v tem Animatorskem spodbujevalniku.

Nato si skupaj ogledamo posnetek in pogovorimo ob spodnjih vprašanjih. Ni potrebno, da izberemo vsa vprašanja, prilagodimo jih zrelosti skupine; če je skupina velika, se lahko razdelimo tudi v več manjših skupin. Za slovenske podnapise v nastavitvah posnetka pri jeziku podnapisov na dnu seznama držav izberite “Auto-translate”.

(Opomba: Posnetek predstavi samo kanonične dele Danielove knjige, ne pa tudi grških dodatkov, ki jih v Standardnem slovenskem prevodu Svetega pisma najdemo ločeno, med t. i. devterokanoničnimi knjigami.) 

Predlogi vprašanj:

 1. Kaj se vam je zdelo najbolj zanimivo o nastanku in zgradbi Danielove knjige? Vas je kaj presenetilo? 
 2. Kateri deli Danielove knjige se vam zdijo najbolj primerni za oratorijsko zgodbo? Če bi izbirali vi, katere zgodbe iz Danielove knjige bi izbrali? 
 3. Danielova knjiga trdi, da obstaja pravilo ali vzorec: Če ljudje in še posebno vladarji zavrnemo Boga in postanemo ošabni, postanemo krute zveri, ki prinašajo trpljenje. Ali se vam zdi, da je to res in se dogaja še danes? 
 4. Kako se lahko vsak izmed nas izogne temu, da bi postal takšna “zver”, in kaj lahko storimo, ko se v življenju soočimo z ljudmi, ki so postali “zveri”?
 5. Pomemben poudarek Danielove knjige je, da Bog stoji ob strani tistim, ki so mu zvesti. Podobno večkrat poudari tudi Jezus, ki pravi, da “če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, koliko bolj bo vas” (Lk 12,28). Kaj mislite o tem sporočilu? Se vam zdi resnično? Imate kakšno izkušnjo s tega področja …? 

F) POGOVOR OB POSNETKU: Daniel: The Bible Explained

Pred ogledom posnetka se z animatorji pogovorimo, kaj že vejo o Danielovi knjigi in ali se spomnijo katere od zgodb iz nje. Še bolje je, če si animatorji knjigo že predhodno preberejo. Voditelj pa naj si za lažje usmerjanje pogovora prebere Predstavitev Danielove knjige, ki ga najde v tem Animatorskem spodbujevalniku.

Nato si skupaj ogledamo posnetek in pogovorimo ob spodnjih vprašanjih. Ni potrebno, da izberemo vsa vprašanja, prilagodimo jih zrelosti skupine; če je skupina velika, se lahko razdelimo tudi v več manjših skupin. Za slovenske podnapise v nastavitvah posnetka pri jeziku podnapisov na dnu seznama držav izberite “Auto-translate”.

(Opomba: Ta posnetek je bolj kot za srednješolce primeren za študente. Ne osredotoča se na podrobno predstavitev dogodkov v Danielovi knjigi, temveč na širše sporočilo knjige. Vsebuje tudi navezavo na predhodne dogodke (opozorila preroka Jeremija) in razlago, kako se sporočilo Danielove knjige nanaša na Jezusa. Iz njega zato ne bomo izvedeli veliko o oratorijski zgodbi, je pa predvsem za starejše animatorje lahko dobro izhodišče za razmišljanje o tem, kako Bog deluje v zgodovini in naših življenjih.)

Predlogi vprašanj:

 1. Obnovimo, kaj smo iz posnetka izvedeli o zgodbi Danielove knjige.
 2. Kaj vas je najbolj nagovorilo, presenetilo, se vam vtisnilo v spomin … ob ogledu posnetka? (Vsak podeli.) 
 3. Eno glavnih sporočil Danielove knjige je, da ima Bog nadzor in vodi zgodovino, tudi ko se zdi, da temu ni tako. Ker nam je dal svobodo, dopušča tudi tragične dogodke, ki nastajajo zaradi človeškega greha in ošabnosti. Prej ali slej pa Bog poskrbi, da krivični mogočneži tega sveta strmoglavijo. Kolikor se spomnite iz svojega znanja o različnih kraljestvih in državah v zgodovini: ali se vam zdi, da se to res dogaja? 
 4. Iz dogodkov, ki se v knjigi zgodijo Danielu in njegovim tovarišem (vrženi v ognjeno peč, v levjo jamo …), lahko razberemo, da Bog v našem življenju deluje podobno kot v zgodovini. Tudi ko se nam zdi, da gre vse narobe, Bog lahko preobrne vsako situacijo. Ker nam pušča svobodo, pa od nas želi, da z Njim gojimo odnos, smo z Njim povezani in smo mu zvesti. Ali verjamemo temu sporočilu knjige? Imamo sami kakšno izkušnjo, ki bo to potrjevala ali izpodbijala? Ali morda poznamo izkušnjo koga drugega? 
 5. Na kakšen način je Jezus uresničil prerokbe Danielove knjige in drugih knjig Stare zaveze?  

G) DRUGE UPORABNE POVEZAVE

a) Film Danielova knjiga; lahko ga uporabite za ločeno srečanje vaše skupine:
b) Dober pregled Danielove knjige: “Book of Daniel Summary: A Complete Animated Overview”:

Za slovenske podnapise v nastavitvah posnetka pri jeziku podnapisov na dnu seznama držav izberite “Auto-translate”.

c) Razlaga Danielove knjige ob gledaliških igranih prizorih: “Daniel: The Bible Explained”:

Za slovenske podnapise v nastavitvah posnetka pri jeziku podnapisov na dnu seznama držav izberite “Auto-translate”.

d) Razlaga simbolov v sanjah iz Danielove knjige: Explaining Daniel’s Prophecies (3 deli):