Animatorski spodbujevalnik 2023/24 – 1. dan: MOČ MOLITVE

Objavljeno:  |  Avtor:
0 glasov, povprečno: 0,00 od 50 glasov, povprečno: 0,00 od 50 glasov, povprečno: 0,00 od 50 glasov, povprečno: 0,00 od 50 glasov, povprečno: 0,00 od 5 (št. glasov: 0, povprečna ocena: 0,00 od 5)
Nalagam...
LoadingDodaj med priljubljene

Kazalo:

 • A) RAZLAGA VSEBINE DNEVA
 • B) POGOVOR OB SVETOPISEMSKEM ODLOMKU DNEVA
 • C) POGOVOR OB POSNETKU O MOČI MOLITVE
 • D) MOLITEV
 • E) IGRE

A) RAZLAGA VSEBINE DNEVA

Vrednota: MOČ MOLITVE
Simbol: ROŽNI VENEC
Svetopisemski odlomek: Skupna molitev (Mt 18,19-20)

Povzetek zgodbe

Spoznamo štiri judovske mladeniče, ki so jih privedli v Babilon kot vojni plen po babilonski osvojitvi Izraela: Hananjája, Mišaéla, Azarjája in Daniela. Ker so izkazali posebno nadarjenost, so jih določili za šolanje v kraljevi šoli, da bi nekoč morda postali kraljevi svetovalci. Po šolanju prestanejo kraljevi preizkus modrosti in postanejo njegovi svetovalci. Kralj Nebukadnézar ima nenavadne sanje in zanje zahteva razlago. Daniel s pomočjo molitve najprej ugotovi vsebino sanj in nato kralju podrobno razloži njihov pomen. Za nagrado ga kralj imenuje za prvega kraljevega svetovalca.

Aktualizacija vrednote

Z vrednoto tega dne nismo želeli poudariti le vrednosti molitve kot odnosa z Bogom, temveč tudi njeno učinkovitost in dobrodejnost, ki je sad tega odnosa.

Molitev je v prvi vrsti pogovor z Bogom in pot našega odnosa z Njim. Molitve ne more biti, če z Bogom nimamo odnosa, in odnosa z Bogom ne moremo gojiti, ne da bi molili. Pogovor pa je dvosmerna komunikacija, zato je vedno odvisna tako od Boga kot od nas.

Ker je molitev pogovor, se je potrebno zavedati in udeležencem predstaviti, da molitev ne deluje kot kovanec za avtomat. Če zmolimo en očenaš, še ne pomeni, da se nam bo zaradi tega izpolnila naša želja. Zaradi takšnega dojemanja bo otrok/mladostnik lahko nad molitvijo in Bogom hitro razočaran, v njem pa sta prisotni dve napaki:

1. Od Boga pričakujemo, da nas bo uslišal v vseh naših željah.

Ker je molitev stvar odnosa dveh oseb (nas in Boga), ima Bog vso svobodo, da se na našo prošnjo odzove drugače, kot bi si želeli mi. Modra misel pravi, da Bog na naše prošnje odgovarja na tri načine: “Da, tvoja prošnja se bo uresničila”, “Malo počakaj” ali: “Zate imam nekaj boljšega”. Zato ne izgubimo poguma, če se naša prošnja ne uresniči, temveč poskusimo ugotoviti, kaj nam Bog po tem sporoča.

2. V molitev vključujemo samo prošnje.

Ko se z nekom pogovarjamo, mu ne povemo le svojih prošenj. Zahvalimo se mu, mu zaupamo svoje težave, povemo mu zanimive in šaljive stvari, ki so se nam zgodile, ga poslušamo … Enako naj bo v pogovoru z Bogom. Ko molimo, Bogu povejmo še kaj drugega kot le naše prošnje. …

Vsekakor pa to ne pomeni, da Bog naših prošenj ne uslišuje in da v naših življenjih ne deluje tudi s čudeži. Udeležencem bomo to najlažje predstavili s konkretnimi primeri čudežev, ki so se zgodili zaradi molitve. Teh je brez števila. Veliko jih najdemo v Svetem pismu (na primer mladeniči v ognjeni peči), še bolj oprijemljivi pa so čudeži, ki jih so bili stveno potrjeni v postopkih za razglasitev svetnikov. Da Cerkev nekoga razglasi za svetnika, je namreč potreben natančno dokumentiran čudež na svetnikovo priprošnjo, ki ga znanost nikakor ne more razložiti (na primer čudež ozdravitve brazilskega dečka na priprošnjo bl. Carla Acutisa). Prav tako je dobrodošlo pričevanje iz lastnega življenja bodisi gosta bodisi animatorjev samih.

Vrednota moči molitve torej ne pomeni, da bomo z molitvijo nadvladali Boga ali spreminjali Njegovo voljo za naše življenje. Moč molitve je v tem, da nas povezuje z Bogom in odpira pot, da On deluje v našem življenju – tako na čudežne kot na bolj običajne načine.

Razlaga simbola

Rožni venec je ena najbolj znanih in priljubljenih molitev. Tudi Marija nas v svojih prikazovanjih, še zlasti v Fatimi, pogosto spodbuja k tej molitvi. Sv. Janez Pavel II. pa je o njej zapisal: “Rožni venec je moja najljubša molitev. Je čudovita molitev, čudovita v svoji preprostosti in globini … Hkrati lahko naše srce vključi v zaporedje skrivnosti rožnega venca vse dogodke, ki sestavljajo življenje posameznika, družine, naroda, Cerkve in človeštva; osebne izkušnje in doživetja bližnjega, posebej tistih ljudi, ki so nam najbližji, ki so nam pri srcu. Tako v preprosti molitvi rožnega venca utripa ritem človeškega življenja.”

Rožni venec kot pripomoček za to dragoceno molitveno izročilo Cerkve je zato tudi zelo primeren simbol vrednote moč molitve.

Razlaga svetopisemskega odlomka dneva

Skupna molitev: Mt 18,19-20

»Resnično, povem vam: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.«

V besedilu, ki smo ga izbrali za svetopisemski odlomek dneva, nam Jezus še dodatno odstira tančico molitve. Vsekakor Jezus ni nasprotnik molitve enega samega človeka, saj nas navsezadnje spodbuja: “Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in môli k svojemu Očetu, ki je na skrivnem.” (Mt 6,6) Toda v Božjih očeh ima posebno vrednost očitno tudi molitev skupnosti, občestva. Krščanstvo namreč ni individualna religija. Jezus je ustanovil Cerkev in nas vabi, da smo skupnost. Na poseben način pri sveti maši, ki je najodličnejša in najmočnejša molitev, ki jo molimo skupaj z Jezusom. Zbirajmo se skupaj, molimo skupaj in se ne bojmo prositi drugih, naj molijo za nas. Jezus nam obljublja, da je v takšni skupni molitvi še posebej navzoč.

B) POGOVOR OB SVETOPISEMSKEM ODLOMKU DNEVA

Vsak animator dobi listek z obema SP odlomkoma. En izmed udeležencev na glas prebere prvi odlomek.

Skupna molitev: Mt 18,19-20 

»Resnično, povem vam: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.«

Udeležencem damo nekaj časa, da si podčrtajo, kar jih je najbolj nagovorilo. Kdor želi, lahko tudi podeli z drugimi, kaj ga je nagovorilo.

Drug udeleženec na glas prebere še naslednji odlomek:

O molitvi: Mt 6,5-8

»In kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi molijo stoje po shodnicah in vogalih glavnih ulic, da se pokažejo ljudem. Resnično, povem vam: Dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in môli k svojemu Očetu, ki je na skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani; mislijo namreč, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili. Ne postanite jim podobni, saj vaš Oče ve, česa potrebujete, preden ga prosite.«

Po tem odlomku si udeleženci prav tako podčrtajo, kar jih je nagovorilo. Lahko si to tudi podelimo.

Nadaljujemo z vprašanji, ki se navezujejo na SP odlomka. Lahko so napisana na listku in gre za osebno delo, lahko se pogovarjamo vsi skupaj, lahko v manjših skupinah – po presoji voditelja. Zelo koristno je, če si voditelj vnaprej prebere razlago vrednote tega dne, saj bo tako lažje usmerjal pogovor.

Vprašanja za pogovor:

 • Kdaj vse sodelujem pri skupni molitvi?
 • Koliko časa namenim skupni molitvi?
 • Koliko časa namenim osebni molitvi?
 • Sta v mojem življenju prisotni obe, skupna in osebna molitev?
 • V prvem odlomku Jezus pravi: »Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih.« Ali verjamemo v to, da bomo vedno uslišani v skupni molitvi? Se to vedno dogaja oz. kakšne so naše izkušnje? Ali nas Bog vedno usliši, tudi če to, za kar prosimo ni dobro za nas?
 • Kakšno je naše zaupanje v moč molitve takrat, ko nekaj ne gre tako, kot smo Boga prosili?  Kaj nas Bog s tem uči? Ali tudi tako rastemo v veri ali se oddaljimo od Boga? Ali ostanemo kristjani tudi, ko nam ne gre vse “po planu”?
 • Marsikdaj se nam lahko zgodi, da Boga v molitvi nekaj močno prosimo, pa se zdi, da ni odgovoril na naše prošnje. A Bog vidi širše kot mi in na naše prošnje odgovarja na tri načine: »Da, tvoja prošnja se bo uresničila;« »Malo počakaj;« ali: »Zate imam nekaj boljšega.« Kaj mislite o tej razlagi? 

Debata: skupna vs. osebna molitev

Animatorje razdelimo v dve skupini in jim damo pol ure (ali manj) za pripravo. Nato izvedejo debato: skupna molitev vs. osebna molitev. Ena skupina zagovarja skupno molitev, druga osebno molitev.

Ponovitev

Za ponovitev lahko animatorji dopolnijo svetopisemski odlomek. Najprej naj poskusijo sami, nato si lahko pomagajo s Svetim pismom.

»Resnično, _____________________ vam: Če sta dva ______________ vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, ju bo ___________________ moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta ____________________   ____________________ ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem ______________ med njimi.«

C) POGOVOR OB POSNETKU O MOČI MOLITVE

S skupino si ogledamo posnetek »Moč molitve« in pogovorimo ob spodnjih ali drugih vprašanjih.  (Po potrebi se razdelimo v več manjših skupin.)

Vprašanja za pogovor:

 • Oče Mike v posnetku pravi, da molimo, a) ker nam je tako naročil Jezus, zato je to gotovo dobra ideja, b) ker Bog zaradi molitve resnično spreminja stvari in c) ker je molitev način odnosa z Bogom. So to dobri razlogi za molitev? Kateri najbolj nagovarja vas? Ali najdete še kakšen razlog za molitev?
 • Kaj je za vsakega izmed vas povod ali razlog, da začnete moliti? 
 • Oče Mike prav, da nam Bog preko molitve daje dostojanstvo, da sodelujemo z njim pri njegovem načrtu za svet in da smo vzroki pozitivnih sprememb. Kaj menite o tej trditvi?
 • Ali ste kdaj doživeli kakšen pozitiven učinek molitve?

D) MOLITEV

MOŽNOST A: Molitev kot pogovor z Bogom

Uvod

Vsi vemo, da naj bi bila molitev pogovor z Bogom in da je Bog naš Oče ter Jezus naš brat, celo naš prijatelj. Toda ali naše molitve resnično izgledajo kot pogovor z očetom/bratom/ prijateljem?

Predstavljajmo si, da gremo na kavo s prijateljem ali prijateljico, da gremo v sestrino ali bratovo sobo na klepet ali da se po dolgem dnevu ali tednu skupaj s starši usedemo za mizo in poklepetamo. Kako izgledajo taki pogovori? (Animatorji na glas odgovorijo na vprašanja.)

 • Kaj jim takrat povemo? 
 • A jih kaj vprašamo? 
 • Smo resni, se smejimo, jočemo? 
 • Kako se ob tem počutimo? 

Naj bo naša molitev tokrat resnično pogovor z Bogom. Vzemimo si 10 minut in mu povejmo o svojem dnevu ali tednu, kaj nas je danes nasmejalo, koga smo srečali, kaj smo novega izvedeli. Vprašajmo ga, koliko je imel on danes dela, in mu zaželimo, da bi imel jutri dober dan. Povejmo mu, kaj nas teži. Pohvalimo se mu, če smo danes kaj res dobrega naredili. Zaupajmo mu tudi, če smo naredili kaj slabega in nas zdaj peče vest. Lahko ga tudi kaj prosimo, lahko pa danes za spremembo spustimo prošnje in se z njim res le pogovorimo, ker ima molitev moč, tudi ko ničesar ne prosimo. 

Molitev

Znamenje križa

Vzamemo si 10 minut tišine, v kateri vsak pri sebi moli, se pogovarja z Bogom; lahko se razdeli liste in pisala, da lahko ta pogovor zapišejo (morda je to lažje za večjo zbranost v molitvi). Ker je to osebna molitev k Bogu, lahko listke na koncu tudi sežgete ali pa si jih udeleženci odnesejo domov.

Slava Očetu, znamenje križa

ALI:

Znamenje križa

Vsak animator na glas nekaj pove Bogu: stavek ali dva o svojem dnevu/počutju/skrbeh/ … 

Slava Očetu, znamenje križa

MOŽNOST B: “Ninina molitev”

(Spodnjo molitev lahko zmolimo skupaj, lahko jo vključimo v možnost A kot predlog za molitev oziroma jo vzamemo kot iztočnico, da vsak animator zase sestavi kratko molitev k Bogu.)

Znamenje križa

“Hej Bog, Nina tuki. Zihr maš ful natrpan dan. Me prav zanima, koliko prošenj si danes dobil. Zagotovo te je ogromno ljudi prosilo za zdravje al pa da jim zrihtaš kaj denarja. Zihr moraš bit kr utrujen in mogoč celo naveličan, ko te kr naprej neki prosjo, no … prosmo. 

Me pa zanima, kolikokrat si dobil kakšno zahvalo. Ker vedno ful delaš pa ne vem, če so ti ljudje za to zares hvaležni. Vem, da te tud js velikokrat prosim za kaj, a ko me uslišiš, se na koncu tega sploh ne zavem in ti pozabm rečt hvala. 

Zato ti dans rečm hvala. Hvala za vse, kar delaš zame. Pa hvala da ne obupaš nad mano in me ne pozabš, tud kadar js pozabm nate. Amen.”

Slava Očetu, znamenje križa

MOŽNOST C: Molitev po namenih

Prošnje v molitvah imajo veliko moč, še posebno, kadar molimo skupaj, saj je Jezus dejal: …  »Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.«

Zato bomo danes skupaj molili drug za drugega in za naše prošnje. Vsak na listek zapiše eno prošnjo oziroma namen, za katerega bi rad molil. (Če želimo, da prošnje ostanejo anonimne, listke zberemo skupaj, lahko pa tudi vsak prebere svojo prošnjo.) Skupaj bomo molili Zdrave Marije in pred vsako prebrali eno prošnjo.

E) IGRE

Lisica, kaj rada ješ?

Eden od animatorjev se postavi v vlogo lisice, obrnjen s hrbtom proti drugim animatorjem. Ostali so piščančki in lisico sprašujejo: “Lisica, kaj rada ješ?” 

Lisica za odgovor lahko pove katerokoli hrano (solato, makarone, lazanjo, jagode …). Če imajo piščančki imenovano hrano radi, stopijo korak proti lisici. Nato ponovijo vprašanje: “Lisica, kaj rada ješ?”

Če lisica odgovori, da rada je piščančke, morajo hitro steči, lisica pa jih začne loviti. Kogar ujame, postane lisica.

Sporočilo: Tudi mi vsakodnevno sprašujemo Boga. Njegov odgovor pa nam je lahko všeč ali pa ne. Situacijo lahko primerjamo z vsakdanjim življenjem. Kadar nam je odgovor všeč, stopimo naprej. Kadar nam odgovor ni po godu, obstojimo na mestu, a pomembno je, da ne izgubimo zanosa. Opozorilo: lisica ≠ Bog, ker nas On ne bo pojedel. 😉

Peter kliče Pavla

Molitev lahko primerjamo s pogovorom. Pogovor pa lahko opravimo tudi tako, da nekoga pokličemo. Bog nas sicer kliče po imenu, a mi se bomo v tej igri nekoliko drugače.

Usedemo se v krog. Prvi je “Peter”, drugi “Pavel”, tretji “številka ena”, naslednji “številka dve” in tako naprej. Igra se začne tako, da kliče Peter s “Peter kliče Pavla”. Nato se oglasi Pavel “Pavel kliče tri” (ali kogarkoli drugega). Klicani se mora takoj oglasiti in poklicati koga drugega. Kdor zamudi, zajeclja ali se zmoti, se mora prestaviti na konec vrste. Igralci se morajo vsakokrat ponovno prešteti, glede na njihov položaj. Cilj vsakega igralca je postati Peter. 

Pantomima

Daniel je razbral kraljeve sanje in razložil njihov pomen. Tokrat ne bomo razbirali sanj, temveč pantomimo soanimatorjev. 

Glede na velikost naše animatorske skupine se lahko odločimo med dvema možnostma:

 1. Razdelimo se v dve skupini, iz vsake skupine pride en član naprej. Oba člana dobita enak listek z besedo/besedno zvezo/stavkom, ki ga morata s pantomimo pokazati ostalim članom svoje skupine. 
 2. Verižna pantomima: Razdelimo se v skupine s približno 5 člani. Člani skupine se postavijo v kolono, med vsakim je razmak cca. 1 m, vsi so obrnjeni stran od začetnega člana. Začetni član povleče listek z besedo/besedno zvezo/stavkom, ki ga s pantomimo pokaže naslednjemu v koloni, ta potem naslednjemu in tako naprej. 

Veliko smeha boste dosegli, če se npr. za zadnjo igro vsi postavite v eno dolgo kolono. Le kakšno sporočilo bo prišlo do zadnjega animatorja?

Predlogi pojmov:

 • Sveto pismo
 • delaj dobro
 • animatorstvo je kul
 • zahvala Bogu
 • malo počakaj
 • čudež
 • kameleon
 • ananas
 • burja
 • hobotnica
 • označevalec besedila (highlighter)
 • ogenj, ki žge
 • razlaga sanj
 • Danielova knjiga
 • oratorij
 • župnija
 • dvorišče
 • vera
 • molitev
 • rožni venec
 • samolepilni listki
 • mandarina
 • špageti
 • Bog je videl, da je dobro

Igra zaupanja

Razdelimo se v trojice približno iste višine in teže. Trojice se postavijo se v vrsto, med vsakim članom pa naj bo razmika za en korak. Zunanja animatorja se obrneta proti srednjemu. Srednji prekriža roke na ramenih. Nato pa zaupa v svoja soanimatorja in se počasi, z ravnim telesom in stegnjenimi nogami prepusti in se nagne naprej ali nazaj. Naloga drugih dveh animatorjev je, da ga ujameta in nato z občutkom podata drugemu. Postopoma ga lahko začneta spuščati vse nižje, ga zazibata … Čez nekaj časa vloge zamenjamo, da bodo vsi izkusili sredinsko vlogo.

Sporočilo: Cilj igre je, da posamezni animator čuti, da ne bo padel, in se počuti varnega. Tako kot z molitvijo zaupamo v Boga, se mu prepustimo in se z Njim počutimo varnega.